1η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 17-10-2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση με την συμμετοχή των τεχνικών υπευθύνων των τεσσάρων Φορέων του έργου.

Εναρκτήρια συνάντηση

Στις 18-09-2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του έργου DIAMOND, με συμμετοχή των τεσσάρων εταίρων του έργου: ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΜΠ/ ΕΠΥΔΙ, SOFTCOM INTERNATIONAL, ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΗΤΗΛΗ