7η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 7-10-2021 πραγματοποιήθηκε η 7η Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας για προβολή του έργου κατά το 2ο FORUM ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2021, που συνδιοργανώνουν  το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στις 24.11.2021 (Αθήνα). Στη συνάντηση συμμετείχαν […]

6η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 6-5-2021 πραγματοποιήθηκε η 4η Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από το COVID-19. Συμφωνήθηκε η προτεινόμενη από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ παράταση του έργου κατά 6 μήνες. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις εταίροι του έργου.

5η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 13-11-2020 πραγματοποιήθηκε η 5η Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από το COVID-19. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις εταίροι του έργου.

4η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 10-4-2020 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από το COVID-19. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις εταίροι του έργου.

3η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 3-10-2019 πραγματοποιήθηκε η τρίτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της πορείας του τεχνικού μέρους του έργου και τεχνική ευθυγράμμιση (συμφωνία διεπαφών μεταξύ των συνιστωσών των διαφόρων έργων). Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις εταίροι του έργου.

2η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 29-3-2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπιση της πορείας του έργου και με συμμετοχή των τεσσάρων εταίρων του έργου.

1η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 17-10-2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση με την συμμετοχή των τεχνικών υπευθύνων των τεσσάρων εταίρων του έργου.