2η Τεχνική Συνάντηση

Στις 29-3-2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Τεχνική Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπιση της πορείας του έργου και με συμμετοχή των τεσσάρων εταίρων του έργου

2η Διαχειριστική Επιτροπή

Στις 23-11-2018 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Διαχειριστική Επιτροπή με συμμετοχή των τεσσάρων εταίρων του έργου.

1η Τεχνική Συνάντηση

Στις 17-10-2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τεχνική Συναντηση με την συμμετοχή των τεχνικών υπευθύνων των τεσσάρων εταίρων του έργου .

1η Διαχειριστική Επιτροπή

Στις 17-10-2018  πραγματοποιήθηκε η πρώτη Διαχειριστική Επιτροπή με συμμετοχή των τεσσάρων εταίρων του έργου.

Εναρκτήρια συνάντηση

Στις 18-09-2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του έργου DIAMOND, με συμμετοχή των τεσσάρων εταίρων του έργου: ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΜΠ/ ΕΠΥΔΙ, SOFTCOM INTERNATIONAL, ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΗΤΗΛΗ