4η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 10-4-2020 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από το COVID-19. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις εταίροι του έργου.

3η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 3-10-2019 πραγματοποιήθηκε η τρίτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της πορείας του τεχνικού μέρους του έργου και τεχνική ευθυγράμμιση (συμφωνία διεπαφών μεταξύ των συνιστωσών των διαφόρων έργων). Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις εταίροι του έργου.

2η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 29-3-2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπιση της πορείας του έργου και με συμμετοχή των τεσσάρων εταίρων του έργου.

1η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 17-10-2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση με την συμμετοχή των τεχνικών υπευθύνων των τεσσάρων εταίρων του έργου.

Εναρκτήρια συνάντηση

Στις 18-09-2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του έργου DIAMOND, με συμμετοχή των τεσσάρων εταίρων του έργου: ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΜΠ/ ΕΠΥΔΙ, SOFTCOM INTERNATIONAL, ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΗΤΗΛΗ