8η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 17-01-2022 πραγματοποιήθηκε η 8η Συντονιστική Συνάντηση. Ελέγχθηκε η ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων και ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι τέσσερις Φορείς του έργου.

7η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 7-10-2021 πραγματοποιήθηκε η 7η Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, καλύπτοντας και Διαχειριστικά θέματα, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας για προβολή του έργου κατά το 2ο FORUM ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2021, που συνδιοργανώνουν  το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στις 24.11.2021 […]

6η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 6-5-2021 πραγματοποιήθηκε η 4η Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, καλύπτοντας και Διαχειριστικά θέματα, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από το COVID-19. Συμφωνήθηκε η προτεινόμενη από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ παράταση του έργου κατά 6 μήνες. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις Φορείς του έργου, με τεχνική και διαχειριστική εκπροσώπηση.

5η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 13-11-2020 πραγματοποιήθηκε η 5η Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, καλύπτοντας και Διαχειριστικά θέματα, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από το COVID-19. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις Φορείς του έργου, με τεχνική και διαχειριστική εκπροσώπηση.

4η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 10-4-2020 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, καλύπτοντας και Διαχειριστικά θέματα, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από το COVID-19. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι τέσσερις Φορείς του έργου, με τεχνική και διαχειριστική εκπροσώπηση.

3η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 3-10-2019 πραγματοποιήθηκε η τρίτη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της πορείας του τεχνικού μέρους του έργου και τεχνική ευθυγράμμιση (συμφωνία διεπαφών μεταξύ των συνιστωσών των διαφόρων έργων). Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι  τέσσερις Φορείς του έργου.

2η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 29-3-2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπιση της πορείας του έργου και με συμμετοχή των τεσσάρων Φορέων του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχε και η συντονιστική επιτροπή του έργου. Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν και Διαχειριστικά θέματα του έργου.