Άρθρο: “Isothermal Recombinase Polymerase Amplification (RPA) of E. coli gDNA in commercially fabricated PCB-based microfluidic platforms”

Η ομάδα του ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος δημοσίευσε μέρος της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε στο DIAMOND σε έγκριτο άρθρο με τίτλο “Isothermal Recombinase Polymerase Amplification (RPA) of E. coli gDNA in commercially fabricated PCB-based microfluidic platforms”, M. Georgoutsou-Spyridonos, M. Filippidou, GD Kaprou, DC Mastellos, S. Chatzandroulis, A. Tserepi, Micromachines 12, 1387 (2021).