Ολοκλήρωση παραδοτέου Π4.3

Στις 25-11-2020 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο D4.3: «Έλεγχος ενοποιημένης λειτουργικότητας της διαδικτυακής εφαρμογής με το PoC,  και της συνεργασίας μεταξύ της διαδικτυακής εφαρμογής, του οργάνου και των χρηστών».

7η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 7-10-2021 πραγματοποιήθηκε η 7η Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας για προβολή του έργου κατά το 2ο FORUM ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2021, που συνδιοργανώνουν  το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στις 24.11.2021 (Αθήνα). Στη συνάντηση συμμετείχαν […]

Nanomaterial based flow sensing device for microfluidic systems

Η ομάδα του ΕΜΠ μόλις υπέβαλε (Μάιος 2021) την εργασία με τίτλο «Nanomaterial based flow sensing device for microfluidic systems» για παρουσίαση στο 47ο Διεθνές Συνέδριο Micro Nano Engineering 2021, που θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο της Ιταλίας, 20-23 Σεπτεμβρίου 2021.

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.3

Στις 30-11-2020 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π3.3 «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων ελέγχου ροής, θερμοκρασίας και αισθητήρων» (Μ28).

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.2.2

Στις 30-11-2020 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π3.2.2 «Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου, διεπαφής με το χρήστη και επικοινωνίας με cloud server» (Μ28).