Άρθρο: “Isothermal Recombinase Polymerase Amplification (RPA) of E. coli gDNA in commercially fabricated PCB-based microfluidic platforms”

Η ομάδα του ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος δημοσίευσε μέρος της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε στο DIAMOND σε έγκριτο άρθρο με τίτλο “Isothermal Recombinase Polymerase Amplification (RPA) of E. coli gDNA in commercially fabricated PCB-based microfluidic platforms”, M. Georgoutsou-Spyridonos, M. Filippidou, GD Kaprou, DC Mastellos, S. Chatzandroulis, A. Tserepi, Micromachines 12, 1387 (2021).

8η Συντονιστική Συνάντηση

Στις 17-01-2022 πραγματοποιήθηκε η 8η Συντονιστική Συνάντηση. Ελέγχθηκε η ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων και ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι τέσσερις Φορείς του έργου.

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π4.3

Στις 25-11-2020 ολοκληρώθηκε το παραδοτέο Π4.3: «Έλεγχος ενοποιημένης λειτουργικότητας της διαδικτυακής εφαρμογής με το PoC,  και της συνεργασίας μεταξύ της διαδικτυακής εφαρμογής, του οργάνου και των χρηστών».

7η Συντονιστική Συνάντηση και Συνάντηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Στις 7-10-2021 πραγματοποιήθηκε η 7η Συντονιστική (Τεχνική) Συνάντηση, καλύπτοντας και Διαχειριστικά θέματα, με εξαμηνιαία ανασκόπηση της τεχνικής προόδου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας για προβολή του έργου κατά το 2ο FORUM ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2021, που συνδιοργανώνουν  το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στις 24.11.2021 […]

Nanomaterial based flow sensing device for microfluidic systems

Η ομάδα του ΕΜΠ μόλις υπέβαλε (Μάιος 2021) την εργασία με τίτλο «Nanomaterial based flow sensing device for microfluidic systems» για παρουσίαση στο 47ο Διεθνές Συνέδριο Micro Nano Engineering 2021, που θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο της Ιταλίας, 20-23 Σεπτεμβρίου 2021.