Συνεργάτες

Οι εταίροι που συνεργάζονται για την ανάπτυξη της πλατφόρμας

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ο Δημόκριτος ιδρύθηκε το 1961 ως Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας με περίπου 180 Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και περισσότερα από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται σε έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικά κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και τη Βιομηχανία.

Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε ανεξάρτητα Ινστιτούτα που επικεντρώνουν την έρευνά τους σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Δημοκρίτου, η ερευνητική του δραστηριότητα υποστηρίζεται κεντρικά από τη Διεύθυνση Διοικητικού, τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών και Υποστήριξης της Έρευνας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η Software Competitiveness International (SOFTCOM INTERNATIONAL), είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη Εταιρεία, που ειδικεύεται σε λύσεις Ερευνας & Ανάπτυξης Λογισμικού και Εξατομικευμένες Yπηρεσίες Πληροφορικής, με γραφεία στην Αθήνα, έδρα στη Σητεία της Κρήτης και σημεία πώλησης στη Γερμανία. Οι δεξιότητες, η εμπειρία, η ανοιχτόμυαλη προσέγγιση, η καινοτομία και οι μεθοδολογίες της Εταιρείας καθώς και οι ικανότητες των συνεργατών της, με μακρά παρουσία και αναγνώριση διεθνώς, παρέχουν στους Πελάτες της, εγχώρια και διεθνώς, αξιόπιστη συνεργασία, τεχνική αριστεία, διαδικασίες παγκόσμιου επίπεδου, πελατοκεντρική προσέγγιση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, καθώς και στους εργαζόμενους σε αυτή συνθήκες εργασίας κατάλληλες για να αναπτύξουν περαιτέρω τις τεχνολογικές γνώσεις τους, μέσα σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και μικρο-νανο Διατάξεων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι το παλαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας και περιλαμβάνει 9 Σχολές με αποστολή την εκπαίδευση και την έρευνα στον χώρο των εφαρμοσμένων επιστημών όπου και διακρίνεται στις διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων. Αποστολή του Εργαστηρίου ΕΠΥΔΙ το οποίο βρίσκεται στην Σχολή ΕΜΦΕ είναι η υψηλής ποιότητας έρευνα και συνεισφορά στην εκπαίδευση στην θεματική περιοχή των προηγμένων υλικών και διατάξεων με εφαρμογές που άπτονται τομέων όπως η τεχνολογία της πληροφορίας, η ενέργεια, κ.α. Χρησιμοποιώντας πειραματικές μεθόδους και τεχνικές προσομοίωσης μελετούμε τις ηλεκτρονικές, οπτικές, μαγνητικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών και διατάξεων στην μκρο και νανοκλίμακα. Το ΕΠΥΔΙ δημιουργήθηκε το 2016 για να αυξήσει τις συνέργειες μεταξύ υπαρχόντων ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Φυσικής της ΣΕΜΦΕ δίνοντας έμφαση σε μία διεπιστημονική προσέγγιση.
Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΗΤΗΛΗ – ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΕΦΗ είναι ένα Αιματολογικό, Ορμονολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό Εργαστήριο στο Βόλο.Το εργαστήριο, με υπεύθυνο εργαστηρίου την ιατρό Βιοπαθολόγο Μαστέλλου Έφη, είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους υψηλής ποιότητας αναλυτές εξετάσεων και απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία στις αιμοληψίες και τις αναλύσεις. Διαθέτει σύστημα μηχανογράφησης συνδεδεμένο ‘online’ με τους αναλυτές, έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008, εφαρμόζει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο και συμμετέχει σε διαπιστευμένους εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους (EQAS)
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση