Διαδικτυακή Εφαρμογή

Η καινοτόμος διαδικτυακή εφαρμογή, που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου αυτού,  έχει ως στόχο την επεξεργασία, αποθήκευση και έξυπνη απεικόνηση (χαρτογράφηση και χρονική εξέλιξη) των δεδομένων που προέρχονται από τα φορητά διαγνωστικά συστήματα (micro-lab). Η εφαρμογή θα αποθηκεύει τα δεδομένα για μεγάλο χρονικό διάστημα δίνοντας την δυνατότητα για παρακολούθηση της εξέλιξης μιας βακτηριακής λοίμωξης γεωγραφικά και χρονικά. Η απεικόνηση των δεδομένων θα γίνεται μέσω γεωγραφικών heat maps και θα χρησιμοποιούνται φίλτρα αναζήτησης ανάλογα με τον γεωγραφικό τόπο, τον χρόνο και τη βακτηριακή λοίμωξη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση