Επισκόπηση

Το έργο DIAMOND στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ταχείας διάγνωσης μικροβιακών λοιμώξεων μέσω της ανάλυσης DNA οδηγώντας σε χορήγηση αντιβιοτικού φαρμάκου μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης μιας πρωτότυπης, αυτοματοποιημένης διαγνωστικής πλατφόρμας που βασίζεται σε τεχνολογία lab-on-a-chip, όπου το βακτηριακό DNA ενισχύεται γρήγορα και αποτελεσματικά, σε συνδυασμό με την ανίχνευση του πάνω σε έναν ευαίσθητο αισθητήρα τύπου Transistor Επίδρασης Πεδίου (FET). Το καινοτόμο lab-on- a-chip, που θα προκύψει, αναμένεται να είναι χαμηλού κόστους, καθώς θα κατασκευάζεται πάνω σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB), υλοποιώντας συμβατές τεχνολογίες PCB. Καινοτόμος διαδικτυακή εφαρμογή θα επεξεργάζεται, αποθηκεύει και θα απεικονίζει έξυπνα (χαρτογραφημένα και με χρονική εξέλιξη) τα δεδομένα από το lab-on-a-chip, για παρακολούθηση της εξέλιξης μιας βακτηριακής λοίμωξης γεωγραφικά και χρονικά.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση