Όργανο Point-of-Care

Το lab-on-PCB θα εισάγεται σε ένα φιλικό προς τον χρήστη φορητό όργανο που θα επιτρέπει με αυτοματοποιημένο τρόπο:

  1. το χειρισμό του δείγματος της εξέτασης,
  2. τον έλεγχο της θερμοκρασίας για τη διεξαγωγή των βιολογικών αντιδράσεων,
  3. την ανάγνωση των σημάτων των αισθητήρων και
  4. την ανάκτηση και την επεξεργασία των δεδομένων.

Η λειτουργία του οργάνου θα συνοδεύεται από μια διαδικτυακή εφαρμογή για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και την κατάλληλη απεικόνιση των μετρήσεων για την παρακολούθηση της διασποράς ασθενειών.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση